اعتراض بازیگر «روز استقلال» به کاری که ترامپ با این فیلم کرد

«بیل پولمن» بازیگر فیلم «روز استقلال» از ترامپ به خاطر دستکاری و انتشار بخشی از این فیلم با هدف تبلیغات انتخاباتی، انتقاد کرد.

آخرین ها