ریسک پناه بردن به جهان شخصی

  آرین وزیردفتری / کارگردان «بی رویا» در روزنامه ایران نوشت : متاسفانه تصور می کنم با وجود تاکید سیاستگذاران فرهنگی و اهالی سینما، تاکنون سینمای ایران به راهکاری جدید و مشخص برای عملی کردن این حمایت ها نرسیده است. فیلمساز اول، احتمالا بعد از چند سالی کار در فضای فیلم کوتاه یا پشت صحنه […]

پروانه ساخت سه فیلم صادر شد

سه فیلم سینمایی پروانه ساخت گرفتند.

آخرین ها