معیارهای مد و زیبایی از دوره قاجار تاکنون تغییرات زیادی کرده است/چگونه نمایش فیلم‌های خارجی روی ظاهر مردان ایرانی تاثیر گذاشت؟

مرضیه موسوی در همشهری نوشت : انیس‌الدوله و تاج‌السلطنه از زیباترین زنان دوره قاجار بودند که دیدن عکس‌هایشان تفاوت‌ معیارهای زیبایی از قرن گذشته تاکنون را به رخ می‌کشد. داشتن بدنی فربه و چاق، کرک پشت لب، ابروهایی کمانی و پرپشت و به هم پیوسته از ویژگی‌های مشترک عکس‌های زیبارویان دوره قاجار است که دیدن […]

آخرین ها