«ریست» به قدیمی‌ترین جشنواره روستایی در کره‌جنوبی می‌رود

فیلم سینمایی «ریست» به کارگردانی محمدرضا لطفی به بخش مسابقه جشنواره آپوریای کره جنوبی راه یافت.

«تعارض» راهی ایتالیا می‌شود

فیلم سینمایی «تعارض» به کارگردانی محمدرضا لطفی که با نام «ریست» به جشنواره های خارجی عرضه شده است، راهی ایتالیا می‌شود.

پروانه نمایش سه فیلم صادر شد

سه فیلم سینمایی «پدران»، «تعارض» و «عروسی مردم» پروانه نمایش گرفتند.

نشست خبری فیلم تعارض برگزار شد/ محمدرضا لطفی: درباره انسان فیلم ساختم

کارگردان فیلم سینمایی “تعارض” گفت: من اگر می‌خواستم فیلم سیاسی بسازم بلد بودم اما فیلم سیاسی نساختم بلکه درباره انسان فیلم ساختم.

آخرین ها