خبرهایی از جشنواره کن/ پایان کار دو رئیس

سال ۲۰۲۰ آخرین دور ریاست  پی‌یر لسکور در جشنواره کن است.

انتشار تریلر تازه‌ترین فیلم نولان + ویدئو

تریلر فیلم جدید کریستوفر نولان منتشر شد‌.

آیا اولین فیلم مسابقه کن انتخاب شده است؟

یک خبرنگارسینمایی فرانسوی امروز ادعا کرده که به احتمال بسیار قوی اولین فیلم جشنواره کن ۲۰۲۰ ، مشخص شده و اسم اثر جدید کریستوفرنولان بنام تنت را آورده است.

آخرین ها