همزمان با دهه اول محرم؛ اکران فیلم‌های کمدی متوقف می‌شود

اکران فیلم‌های کمدی همزمان با دهه اول ماه محرم در سینماهای سراسر کشور متوقف می‌شود.

توقف اکران فیلم‌های کمدی با آغاز ماه محرم

همزمان با فرارسیدن ماه محرم اکران فیلم‌های کمدی در سینماها متوقف می‌شود.

آخرین ها