هشدار ائمه جمعه الجزایری درباره یک سریال: تماشای این سریال روزه را باطل می‌کند!

امامان جمعه در کشور الجزایر، نسبت به پخش یک سریال رمضانی اعتراض کرده و در خطبه‌هایشان به مردم گفته‌اند که دیدن این سریال به شئونات مردم الجزایر خدشه وارد کرده و روزه آن‌ها را باطل می‌کند.

آخرین ها