درخشش «آکتور» در جایزه جهانی درامای سئول

سریال «آکتور» در هجدهمین دوره جایزه جهانی درامای سئول در سه رشته نامزد شده است.

آخرین ها