صداگذاری «جستجو در تنگنا» آغاز شد/ نگاهی دیگر به امیر نادری

مستند بلند «جستجو در تنگنا» اثری از مهرشاد کارخانی به مرحله صداگذاری توسط علیرضا علویان رسید.

آخرین ها