اسامی نامزدهای بخش «جشنواره‌جشنواره‌ها» و «مدافعان سلامت» جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اعلام شد

دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اسامی نامزدهای بخش «جشنواره‌جشنواره‌ها» و «مدافعان سلامت» اعلام شد.

خبرهایی از شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

هیات انتخاب بخش سینمایی «جشنواره‌جشنواره‌ها»ی شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اسامی ۱۲ فیلم منتخب این بخش را اعلام کرد.

شرکت آثار در بخش «فیلمسازان بسیجی» جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت بدون توجه به سال تولید

متقاضیان حضور در بخش «فیلمسازان بسیجی» شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، برای ارسال آثار محدودیت سال ساخت ندارند.

آخرین ها