اعتصاب هالیوود یک جشنواره دیگر را لغو کرد

جشنواره فیلم فرانسوی آمریکا که تاریخ برگزاری‌اش با بحبوحه اعتصاب‌ها مصادف شده، اکتبر برگزار نمی‌شود.

آخرین ها