محمدجواد ظریف، محمدعلی زم و استاد فرشچیان در اختتامیه جشنواره فیلم «سبز»

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم «سبز» حاضر شد.

آخرین ها