اعلام اسامی راه‌یافتگان به بخش عکس جشنواره «فردا»

آثار راه یافته به بخش عکس پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا» معرفی شد.

موضوعات جشنواره فیلم و عکس «فردا» اعلام شد

دبیرخانه پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی«فردا»، محورهای موضوعی ۳۰ گانه‌ای را تعیین کرده که فیلمسازان و عکاسان می‌توانند حول این محورها نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

آخرین ها