جشنواره «لبخند بهار» در تهران/ احیای سنت‌های نوروزی ایرانی

جشنواره «لبخند بهار» نوروز ۱۴۰۱ شامل اجرای نمایش، آیین‌های محلی، عروسک‌گردانی و احیای سنت‌های ملی است.

آخرین ها