جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز با تاخیر برگزار می‌شود

جشنواره بین المللی فیلم “پالم اسپرینگز” آمریکا از برگزاری سی و دومین دوره خود با حدود دو ماه تاخیر خبر داد.

جایزه پالم اسپرینگز به اسکورسیزی اهدا می‌شود

مارتین اسکورسیزی با دریافت جایزه از جشنواره فیلم پالم اسپرینگز برای فیلم جدیدش تجلیل می‌شود.

آخرین ها