توصیه جعفر پناهی به علاقه مندان سینما برای تماشای خواب تلخ

جعفر پناهی با انتشار یادداشت کوتاهی در اینستاگرام خود از علاقه مندان سینما خواست حتما به تماشای خواب تلخ بروند.

آخرین ها