«به وقت خماری» به زبان خارجی دوبله می شود

جمال گلی تهیه کننده گفت:«به وقت خماری» در پاریس با استقبال روبرو شده و در سه کشور خارجی دیگر اکران عمومی خواهد شد.

آخرین ها