کارگردان اوکراینی جنگ را مستند می‌کند

از زمان حمله روسیه به کشورش، «والنتین واسیانوویچ» کارگردان اوکراینی، برای پیوستن به این مبارزه به دوربین فیلمبرداری که کار با آن را بهتر می‌داند، روی آورده است.

سینماگران اوکراینی دست به اسلحه شدند

فیلمسازان و سینماگران اوکراینی که پیش از این در جشنواره‌ها و بازارهای فیلم شرکت می‌کردند حالا برای دفاع از کشورشان دست به اسلحه شددند.

آخرین ها