گفت‌وگو با علی پاکزاد درباره نمایشگاهش/ «در برابر فراموشی»؛ موضوع مشترک کابل، کی‌یف و تهران

سینماسینما، تبسم کشاورز؛ جَنگ، ویرانی، مُهاجرَت و فِقدان، چینِشی آزاردَهنده اَست.دَر بَرابرِ فَراموشی‌ِ این چینشِ دَردناک چه واژه‌ای می‌تَوان نَهاد؟ شاید یادآوری و هُشدار خوب باشد. «علی پاکزاد» با چَشمی میانه، سیاهی‌های اَفغانستان و اوکراین را رَوایت کَرده و سیلی مُحکمی را با تَصاویر به هَر دو سویِ صورتِ بیننده کوبیده اَست. در خصوص نمایشگاه […]

کارگردان اوکراینی جنگ را مستند می‌کند

از زمان حمله روسیه به کشورش، «والنتین واسیانوویچ» کارگردان اوکراینی، برای پیوستن به این مبارزه به دوربین فیلمبرداری که کار با آن را بهتر می‌داند، روی آورده است.

سینماگران اوکراینی دست به اسلحه شدند

فیلمسازان و سینماگران اوکراینی که پیش از این در جشنواره‌ها و بازارهای فیلم شرکت می‌کردند حالا برای دفاع از کشورشان دست به اسلحه شددند.

آخرین ها