روایت جوئل کوئن از مکبث/ دنزل واشنگتن در یک مکبث جنایی

جوئل کوئن یک “مکبث” جنایی با بازی دنزل واشنگتن و فرانسیس مک‌دورمند می سازد.

آخرین ها