فوت دوبلور پیشکسوت؛ جواد بازیاران درگذشت

جواد بازیاران ـ دوبلور پیشکسوت ـ ساعاتی پیش در کشور آلمان درگذشت.

آخرین ها