گفت و گو با جواد مجابی:روایتی از توضیح متفاوت اصغر فرهادی درباره یک فروشنده فال حافظ

 علی شروقی درشرق نوشت : «گفتن در عین نگفتن» تازه ترین رمان جواد مجابی است. رمانی که اواخر سال گذشته در نشر ققنوس منتشر شد. راوی این رمان شخصیتی غریب است با مجموعه ای از تضادها؛ از سویی انباشته از رذالت هایی است که ترس و نفرت می انگیزد و از سوی دیگر واجد آن […]

آخرین ها