جواد مجابی :اگر فیلم خوبی باشد و دعوتی، حتماً به سینما می روم

جواد مجابی در روزنامه ایران نوشت : روزهای من اصولاً شبیه هم نیستند. ولی نمای کلی یک روز من بخصوص روزهای آخر هفته ام اینطور ترسیم می شود که اصولاً بعد از صبحانه ای که حوالی ساعت ۹ صبح می خورم، به کتابخانه ام می روم و می نشینم روبه روی مانیتور و شروع می […]

الان نویسنده های ادبیات خودشان رابا گلزار ورادان مقایسه می کنند

پوریا عالمی در شرق نوشت: دیروز تولد جواد مجابی بود و من به این بهانه می‌خواهم با ذکر چند مثال بگویم جواد مجابی‌بودن چقدر کار مشکلی است: ۱- الان طرف کتابش را ناشر رد کند، نوشتن را می‌بوسد و می‌گذارد کنار. درحالی‌که نویسنده ممکن است چیزی را ببوسد، اما کنار نمی‌گذارد. ۲- الان طرف کتابش […]

آخرین ها