حضور چشمگیر سینمای ایران در جوایز فیلم آسیایی

در چهاردهمین دوره جوایز فیلم آسیایی، سینمای ایران سه نامزدی به دست آورده است.

آخرین ها