«آلمادوار» و «پولانسکی» پیشتاز نامزدی جوایز فیلم اروپا

نامزدهای جوایز فیلم‌ اروپا در سال ۲۰۱۹ اعلام شد و ساخته‌های «پولانسکی»، «آلمادوار» و «بلوچیو» هر کدام در ۴ شاخه، شانس کسب جایزه خواهند داشت.

آخرین ها