مجری مراسم جوایز فیلم بفتا مشخص شد

جوانا لاملی، بازیگر، نویسنده و فعال انگلیسی، برای دومین سال متوالی به عنوان مجری مراسم جوایز فیلم بفتا انتخاب شد.

آخرین ها