«قهرمان» نامزد ۵ شاخه جوایز فیلم «کلوترودیس» شد

بیست و هشتمین دوره جوایز «کلوترودیس» فهرست نامزدهای خود را با حضور فیلم سینمایی «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی در پنج رشته اعلام کرد.

آخرین ها