بهترین طراحان لباس فیلم‌های سال ۲۰۱۹ معرفی شدند

در مراسم اهدای انجمن طراحان لباس آمریکا ۲۰۲۰ «چاقوها بیرون»، «جوجو خرگوش» و «مالیفیسنت» موفق ظاهر شدند.

آخرین ها