نقش مهم منتقدان سینمایی در افت فروش «جوخۀ انتحار»

فیلم «جوخۀ انتحار» به کارگردانی دیوید آیر رکورد بهترین فروش افتتاحیه ماه اوت در تاریخ سینمای آمریکا را به نام خود ثبت کرد.

آخرین ها