بازیگر «بازی تاج و تخت» به «ارباب حلقه‌ها» پیوست

جوزف ماول بازیگر سریال «بازی تاج و تخت» به جمع بازیگران «ارباب حلقه ها» اضافه شد.

آخرین ها