فیلم/ شوخی غافلگیرکننده لئوناردو دی‌کاپریو با جونا هیل

لئوناردو دی‌کاپریو در خیابان وانمود می‌کند که از هواداران جونا هیل است و با موبایل برای عکس یادگاری گرفتن به سمت او می‌دود و او را غافلگیر می‌کند.

آخرین ها