ساخت یک سریال براساس کتاب رئیس سابق FBI

جف دنیل نقش جیمز کومی و برندن گلیسون نقش دونالد ترامپ را در یک مینی سریال ایفا خواهند کرد.

آخرین ها