جیمی فالن مجری گلدن گلوب شد

جیمی فالن به عنوان مجری مراسم گلدن گلوب سال ۲۰۱۷ برگزیده شد.

آخرین ها