سینماسینما/ معرفی مدیر جدید جشنواره لوکارنو

رییس جشنواره لوکارنو مدیر جدیدی برای این جشنواره انتخاب کرد.

آخرین ها