ساعد باقری : اگر حافظ زنده شود، درمی‌ماند که چگونه زبان فارسی به این شکل در آمده است؟

ساعد باقری با اشاره به ضرورت پرداختن به زبان فارسی، گفت: چرا مدیران فرهنگی ما به این مقوله توجه نمی‌کنند، اتفاقا جزو آن کارهایی نیست که زحمت زیادی طلب کند. در رسانه خودمان صداوسیما هم باید توجه بسیار کنیم. به گزارش سینماسینما، شاعر و سرآینده سرود ملّی کشورمان که پیش از این در سحرهای ماه […]

آخرین ها