اعتراض کارگردان «اکسیدان» به بسیج دانشجویی: شماره عینک‌تان چند است؟

ظاهرا دنیای فیلم و سینما در ایران در هر دوره و با ورود هر وزیر و معاونی، با هر نوع دیدگاه و منشی، همواره فرصتی ایجاد می‌کند تا گروهی همیشه معترض که گاهی هم مخالف ماهیت و وجود سینما هستند،‌ حرف‌هایی را مطرح کرده که خود را موجه و سینما را بدهکار مردم معرفی کنند. […]

آخرین ها