تهیه‌کننده و بازیگر پیشکسوت در بیمارستان بستری شد

حبیب اللهیاری تهیه کننده سینما از ۱۳ مهر در بخش آی سی یو در بیمارستان عرفان بستری شده است و اکنون هوشیاری وی در سطح بهتری قرار دارد.

آخرین ها