دو عضو جدید شورای پروانه نمایش آثار سینمایی معرفی شدند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای دو عضو جدید شورای پروانه نمایش آثار سینمایی را منصوب کرد.

آخرین ها