معرفی هیات داوران جشنواره تئاتر نگاه

دبیرخانه جشنواره تئاتر «نگاه »هیئت داوران این جشنواره که متشکل از یک بازیگر، یک کارگردان و یک نویسنده است را معرفی کرد.

آخرین ها