سینماگران حاضر در نشست‌های تخصصی جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند

جمعی از سینماگران ایرانی و بین‌المللی به عنوان استادان نشست‌های تخصصی «۳۹-۲۰» سی‌ونهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

گفتگو با حسن حسینی درباره «راهنمای فیلم سینمای ایران» (بخش دوم)/ واکاوی یک تحقیر تاریخی 

سینماسینما، علی اصغر کشانی: بخش اول گفتگو با حسن حسینی درباره چاپ کتاب مهم اش «راهنمای فیلم سینمای ایران» را خواندید؛ اثری که به شکلی دقیق به موشکافی فیلمهای مهم تاریخ سینمای ایران پرداخته و مباحث درخور توجهی را با پژوهش عمیقی که در سینمای ایران انجام داده، برای اولین بار در تاریخ نگاری سینمای […]

گفتگو با حسن حسینی درباره کتاب راهنمای فیلم سینمای ایران (بخش اول)/ بیداری از خواب دگماتیسم

سینماسینما، علی اصغر کشانی: چاپ راهنمای فیلم سینمای ایران به عنوان مهم‌ترین اتفاق نوشتاری پایان سده، چاپ اثری با نگاه تحلیلی دقیق به وجوه نامکشوف تاریخ سینمای ایران، به مدد تلاش های بی وقفه حسن حسینی است که انگار بی توجه به برخی سیاهه ها و نگاههای اشتباهی که تاکنون در مورد آثار تاریخ سینمای […]

مرور تاریخ سینمای ایران در قالب نشست‌های پژوهشی

۸ پژوهشگر، تحقیقات خود پیرامون ۱۰ موضوع مهم تاریخ سینمای ایران را در قالب نشست‌های پژوهشی ارائه می‌کنند.

آخرین ها