بازیگر «دیوار به دیوار»: تلویزیون به سراغ قدیمی‌ها برود که سال‌هاست کار نکرده‌اند

حسن زارعی با اشاره به اینکه برخی از نویسندگان و کارگردانان هنوز در خانه های خود بیکار هستند، بیان کرد که تلویزیون باید به سراغ این افراد برود.

آخرین ها