کارگردان «شهرزاد» به انتقاد کرمانی‌ها پاسخ داد

حسن فتحی کارگردان سریال شبکه نمایش خانگی «شهرزاد» به برخی از انتقاد های مطرح شده از سوی هموطنان کرمانی نسبت به دیالوگی که در قسمت هشتم این سریال مطرح شد، پاسخ داد.

آخرین ها