جایزه بزرگ جشنواره کازابلانکای مراکش به «برنده‌ها» رسید

فیلم سینمایی «برنده‌ها» موفق به دریافت جایزه بزرگ جشنواره کازابلانکای مراکش شد.

جایزه بفتا به «برنده‌ها» رسید

فیلم سینمایی «برنده‌ها» جایزه بهترین فیلم بلند بفتا در اسکاتلند ٢٠٢٣ را دریافت کرد.

پروانه ساخت چهار فیلم صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با چهار فیلمنامه موافقت کرد.

آخرین ها