انتشار طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی

طرح حمایت از تولید فیلم‌های اقتباسی توسط بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

انتصابات تازه در سازمان سینمایی

طی احکامی از سوی حسین انتظامی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، دبیر جشنواره فیلم فجر، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ومدیرعامل موزه سینما معرفی شدند.

آخرین ها