همکاری حسین علیزاده و زندباف در کار کثیف

حسین علیزاده به عنوان آهنگساز و حسین زندباف در مقام تدوینگر در فیلم «کار کثیف» ساخته خسرو معصومی حضور دارند.

حسین زندباف: تدوینگر نباید فیلم را شخم بزند

تدوینگر فیلم سینمایی«از کرخه تا راین» معتقد است که فیلم های ارزشی باید برای مسئولین از اهمیت بیشتری برخوردار باشد و به فیلم هایی که موضوعات جنگ و کودکان جنگ را دارند نگاه ویژه ای داشته باشند.

آخرین ها