دقت سیاسی کجاست؟!

سینماسینما، حسین سلطان محمدی: در کشور ما که رسانه ملی، انحصاری است، انتظار این است که در همه زمینه ها، بر نشانه های ملی و قراردادی کشور، تاکید کند و مرتب و مستمر، با تکرار این نشانه ها که شامل سرود ملی، نشانه ها و علائم پرچم رسمی و اسامی قراردادی ساختارهای جغرافیایی و اداری است، […]

عزیزان! فقط ما متهم نیستیم

حسین سلطان‏ محمدی

بازنمایی رابطه رسانه‌ و سینما/ جریان نقد و تحلیل کمرنگ شده است

به گزارش سینماسینما، به نقل از مهر  هرچند رسانه‌ها می‌توانند نقش سازنده‌ای در مسیر عملکرد و سرنوشت سینما داشته باشند ولی به زعم برخی کارشناسان این نقش حداکثری به درستی ایفا نمی‌شود و جریان نقد و تحلیل کمرنگ شده است. رسانه یا Media به آن دسته از وسایلی گفته می‌شود که انتقال‌دهنده فرهنگ‌ها و افکار […]

سینمای دینی گم شده در سطحی ترین لایه های دین

فیلم سازان به تجربه دریافته اند که برای عبور از شورای سیاست گذاری و دریافت مجوز تولید باید از نشانه هایی همچون نماز، سقاخانه، مرگ و عزاداری در فیلم خود استفاده کند و همین امر باعث شده سینمای دینی در سطحی ترین لایه های دین باقی بماند.

آخرین ها