این که بگوییم همه جشنواره‌ها مخالف ایران و نظام و حکومت هستند، درست نیست

بابک بهداد مستندساز موفق ایرانی، در واکنش به بحث مطروحه شب گذشته در برنامه «هفت» و اظهارات حسین شمقدری با اشاره به این که فیلم خوب به همه فستیوال‌ها راه می‌یابد و مستندسازی صرفا یک دوربین دست گرفتن نیست، گفت: این که بگوییم همه جشنواره‌ها مخالف ایران و نظام و حکومت نیستند، دور از انصاف […]

آخرین ها