اعلام آخرین مهلت ارسال فیلمنامه به «چهل سال چهل فیلم»

روز دهم بهمن ماه آخرین فرصت ارسال فیلمنامه برای حضور در محله دوم مسابقه «چهل سال چهل فیلم» اعلام شد.

مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس تغییر کرد

حسین صابری مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس شد.

آخرین ها