اینگماربرگمان در «سونات پاییزی» خودش را محاکمه می‌کند

فیلم «سونات پاییزی» در خانه هنرمندان ایران به نمایش در آمد.

آخرین ها