باید از طریق صداوسیما جامعه را با حقوق شهروندی خود بیشتر آشنا کرد

عاطفه شمس در روزنامه آسمان آبی نوشت : شهروندی، موقعیت فعالانه‌ای است که در آن، به‌طور همزمان، حقوق و تکالیفی برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود؛ حقوق و تکالیفی که لازم و ملزوم یکدیگرند و شناخت آن‌ها نقش موثری در ارتقای شهروندی و ایجاد جامعه‌ای براساس نظم و عدالت ایفا می‌کند، اما این مقوله، زمانی […]

آخرین ها