فیلمی که پس از ۴۵ سال از «یخچال» بیرون آمده بود در یوتیوب عرضه شد

اولین و تنها فیلم رزمی سینمای سنگاپور که نمایشش به مدت ۴۵ سال در این کشور ممنوع شده بود سرانجام در یوتیوب در دسترس بینندگان قرار گرفت.

آخرین ها